Hanes

Mae'r Lodge wedi'i drosi'n sensitif i gadw a chyfoethogi nodweddion gorau'r hen dafarn ac, ar yr un pryd, cynnig yr holl ffitiadau a chyfleusterau moethus y mae ymwelydd chwaethus heddiw wedi dod i'w disgwyl mewn llety 4 seren. Mae gan bob bwthyn ei fynediad ei hun, gan gynnig cymaint o breifatrwydd â phosibl.

Mae Halt Lodge wedi'i ddefnyddio ar gyfer nifer o bethau dros y blynyddoedd. Yn wreiddiol, roedd yr adeilad cerrig yn dri bwthyn yr oedd gweithiwr amaethyddol, bydwraig a gof a gwneuthurwr eirch yn byw ynddyn nhw. Daeth yn dafarn ar ddiwedd y 19eg ganrif o'r enw 'The Middleton Arms' gan mai'r teulu Middleton Evans o blasty Llyn-Parriad oedd yn berchen arni. Ar ryw adeg neu'i gilydd, newidiwyd ei henw i 'The Vulcan Arms' i gydnabod Fwlcan - Duw Tân - fel duw'r gofaint.

Am sawl blwyddyn, enw'r bobl leol ar y dafarn oedd 'The Man Trap' gan fod gan y landlord dair merch hynod brydferth a oedd yn denu dynion o filltiroedd i ffwrdd! Yn y 1960au, byddai pobl yn ei galw'n 'Motel' gan fod yno siales tebyg i rai Hi-Di-Hi yn y cefn. Mae'r rhain wedi diflannu ers talwm. Ar ddechrau'r 1990au, daeth yr adeilad yn wag ac aeth â'i ben iddo, pan symudodd sgwatwyr i mewn. Yn y diwedd, cafodd ei drosi a'i ailwampio i ddod yn fwyty llwyddiannus iawn â bariau. Llyfrgell oedd thema'r perchnogion arno, ac roedd y waliau wedi'u leinio â llyfrau, llawer ohonyn nhw'n hen lyfrau cyfraith. Pan gymerodd yr Halt yr awenau yn 2009 i ddechrau ei drosi, roedd y llyfrau'n dal i fod yno. Gwerthwyd rhai ohonyn nhw i siop lyfrau'r gyfraith yn Lincoln's Inn a gwerthwyd rhai eraill i Alton Towers i'w defnyddio yn ystafell lys eu Reid Daeargell newydd yn eu parc thema Twr Blackpool.

Translate to English